icon-gloveicon-machineicon-plasticicon-spongeicon-spraylogo-vm-iconlogo-vm-textwave

Visie en missie

Visie

VM Service vindt het belangrijk dat er vanuit een economische gedachte (profit) ook rekening wordt gehouden met het effect van haar activiteiten op het milieu (planet). Daarnaast en daardoor wil VM Service ook de menselijke aspecten (people) niet uit het oog verliezen, zowel voor klanten, eindgebruikers als belanghebbenden en medewerkers.

Missie

Hoewel de zorg voor het milieu een zorg is voor iedereen, wil VM Service een goed voorbeeld uitdragen. VM Service streeft in haar beleid naar het bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. VM Service doet dit door actief te werken aan duurzame ontwikkeling, samen met haar klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. VM Service stimuleert het gebruik van recyclebare materialen en schonere reinigingsmiddelen en het beperken van onnodig papiergebruik.